Wyszukiwarka

O czym należy pamiętać korzystając z programu MDM - najczęściej zadawane pytania

Czy mogę uzyskać dofinansowanie do zakupu mieszkania nie zaciągając kredytu?

Nie, pomoc w postaci dopłaty jest udzielana tylko podczas nabywania lokalu mieszkalnego ześrodków pozyskanych z kredytu udzielonego przez bank, który posiada podpisaną umowę zBankiem Gospodarstwa Krajowego. Aby kredyt spełniał warunki programu MDM musi byćprzygotowany według ściśle określonych parametrów. Kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polski, kredyt może byćzaciągnięty tylko w polskiej walucie i na co najmniej 15 lat. Ustalając te warunki ustawodawcazakłada, że pomoc w zakupie mieszkania trafi do tych najbardziej potrzebujących Polaków.

Ile otrzymam faktycznej dopłaty korzystając z programu MDM?

Każde dofinansowanie jest obliczane na podstawie indywidualnych danych. Wyliczając kwotędopłaty bierze się pod uwagę sytuację rodzinną beneficjenta, powierzchnię użytkową lokalumieszkalnego oraz na jakim terenie się on znajduje, uwzględniając limity cenowe orazpowierzchniowe. Dopłata w programie nie stanowi wartości stałej.

Mam już jedno mieszkanie, ale w nim nie mieszkam tylko wynajmuje bo przebywam w innymmieście. Czy mogę skorzystać z programu MDM?

Nie, z programu mogą skorzystać tylko osoby spełniające warunki zawarte w ustawie. Jedna z nichmówi, że beneficjent nie może być właścicielem nieruchomości mieszkalnej nie zależnie od miastaczy gminy, nie może mu przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania lub domu,nie może być również współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesieniawspółwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.Powyższego przepisu nie stosuje się tylko wobec osób wychowujących troje lub więcej dzieci.

Czy mogę sprzedać nieruchomość, na którą dostałem dofinansowanie z MdM?

Program rządowy Mieszkanie dla młodych powstał z myślą o tym, by zaspokajać własne potrzebymieszkaniowe nabywców. Ustawa zakłada, iż nie należy sprzedawać, wynajmować lub użyczaćmieszkania lub domu przez okres 5 lat od nabycia nieruchomości. Niezastosowanie się dopowyższych zasad będzie skutkowało koniecznością zwrotu dopłaty.

Uzyskaliśmy już dofinansowanie z programu MDM kilka miesięcy temu. Jednakże od czasuzaciągnięcia kredytu nasza sytuacja finansowa znacznie się poprawiła. Czy możemy spłacić kredytwcześniej niż planowaliśmy?

W przypadku spłaty kredytu w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości należy zwrócić kwotę dopłaty.Zwrotu dofinansowania będą musiałby dokonać również osoby, które spłacą całość kredytu lubwpłacą kwotę przewyższającą 50% ceny zakupu mieszkania lub wkładu budowlanego równieżprzed faktycznym zakupem nieruchomości mieszkalnej.

Skontaktuj się z nami!