piksel

O SPÓŁCE:

IG Commerce sp. z o.o.

Szewska 10, 50-122 Wrocław,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701069, kapitał zakładowy w wysokości 54.000 złotych – w całości opłacony. NIP 8971847157

WSPÓLNICY:

Bartosz Świda 243 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.300,00 ZŁ
Leszek Koprowicz 243 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.300,00 ZŁ
Inwestgrupa sp. z o.o. 54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI         5.400,00 ZŁ