piksel

O SPÓŁCE:

Inwestgrupa IG3 sp. z o.o.

Szewska 10, 50-122 Wrocław,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000293175, kapitał zakładowy w wysokości 896.000 złotych – w całości opłacony. NIP 8971734312

WSPÓLNICY:

Bartosz Świda 504 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 403.200,00 ZŁ
Leszek Koprowicz 504 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 403.200,00 ZŁ
Inwestgrupa sp. z o.o. 112 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 89.600,00 ZŁ