piksel

O SPÓŁCE:

Inwestgrupa PRO DOM sp. z o.o.

Szewska 10, 50-122 Wrocław,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278726, kapitał zakładowy w wysokości 260.000 złotych – w całości opłacony. NIP 8971723722

WSPÓLNICY:

Bartosz Świda 104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 104.000,00 ZŁ
Leszek Koprowicz 104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 104.000,00 ZŁ
Damian Dańda 52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI    52.000,00 ZŁ