piksel

O SPÓŁCE:

IG1 Developer sp. z o.o.

Szewska 10, 50-122 Wrocław,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000554156, kapitał zakładowy w wysokości 56.000 złotych – w całości opłacony. NIP 8971807850

WSPÓLNICY:

Bartosz Świda 252 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.200,00 ZŁ
Leszek Koprowicz 252 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.200,00 ZŁ
Inwestgrupa sp. z o.o. 56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI   5.600,00 ZŁ