piksel

O SPÓŁCE:

INWESTGRUPA Sp. z o.o. IG DOM SKA z siedzibą we Wrocławiu,

Szewska 10, 50-122 Wrocław,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000311541, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 złotych – w całości opłacony. NIP 8971775044

  1. STATUT INWESTGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IG DOM SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA
  2. ODPIS KRS

AKCJONARIAT:

INWESTGRUPA Sp. z o.o. 50      AKCJI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI       500,00 ZŁ
Leszek Koprowicz 2350 AKCJI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI      23.500,00 ZŁ
Bartosz Świda 2600   AKCJI O ŁACZNEJ WARTOŚCI    26.000,00 ZŁ

KOMUNIKATY:

1. GŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w dniu 30.06.2020, godz. 12:00

                     –  Projekt Protokołu ZWZ za 2019 rok – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
                     –  Sprawozdanie komplementariusza z działalności Spółki 2019 r.
                     –  Sprawozdanie Finansowe 2019

2. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW w dniu 23.09.2020, godz. 10:00

                     –  Projekt Uchwały NZW

3. 29.09.2020 – I WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INWESTGRUPA SP. Z O.O. IG DOM SKA DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd spółki pod firmą INWESTGRUPA Sp. z o.o. IG DOM SKA z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pod adresem ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

4. 15.10.2020 – II WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INWESTGRUPA SP. Z O.O. IG DOM SKA DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd spółki pod firmą INWESTGRUPA Sp. z o.o. IG DOM SKA z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pod adresem ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

5. 02.11.2020 – III WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INWESTGRUPA SP. Z O.O. IG DOM SKA DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd spółki pod firmą INWESTGRUPA Sp. z o.o. IG DOM SKA z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pod adresem ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.

6. 17.11.2020 – IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INWESTGRUPA SP. Z O.O. IG DOM SKA DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd spółki pod firmą INWESTGRUPA Sp. z o.o. IG DOM SKA z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pod adresem ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.

7. 04.12.2020 – V WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INWESTGRUPA SP. Z O.O. IG DOM SKA DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd spółki pod firmą INWESTGRUPA Sp. z o.o. IG DOM SKA z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pod adresem ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem.

8. 13.09.2021 – OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w dniu 28.09.2021, godz. 12:00:

9. 15.09.2022 – OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w dniu 29.09.2022, godz. 10:00:

10. 01.06.2023 – OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w dniu 30.06.2023, godz. 11:00 :

11. 03.06.2023 – OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w dniu 28.06.2023, godz. 12:00 :